Å samtale med barn i gruppe barnegruppe pedagogisk ledelse refleksjon samtale Mar 15, 2022

Barn har rett til å ytre sine meninger og følelser i barnehagen. Når vi legger til rette for det, er det med på å ta barns rett til medvirkning på alvor. Det...

Les mer...