Før trodde jeg at pedagogisk dokumentasjon var å henge opp et bilde sammen med sitater fra rammeplanen...

Nå vet jeg at:

❤️Pedagogisk dokumentasjon innebærer en måte å arbeide på som omfavner hele barnehagen.

❤️Pedagogisk dokumentasjon oppfyller rammeplanens intensjoner om barnehagen som lærende organisasjon.

 

Etter at jeg lærte dette endret alt seg

Jeg fikk rett og slett et nytt syn på det å arbeide i barnehage. Jobben som pedagogisk leder føltes mer viktig og meningsfylt enn noen gang.  I tillegg så jeg at denne arbeidsmåten utviklet meg og kollegaene mine på en helt annen måte enn før. 

Denne prosjektbaserte arbeidsmåten førte til at jeg lærte like mye som barna gjorde - ja faktisk kanskje mer!

 

Nå hjelper jeg barnehager fra hele landet 

Gjennom mine kurs, hjelper jeg barnehager med å gå fra tradisjonell pedagogikk til utforskende og reflekterende praksis. Slik at barnehagen blir en lærende organisasjon -  som rammeplanen sier vi skal være. 

Jeg brenner for at små og store skal få utnytte potensialet sitt✨

Både barn og voksne har et ubegrenset potensiale for læring. Personalet er nøkkelen for god kvalitet i barnehagen. Derfor er det lurt å satse på personalet - på en måte som gjør de i stand til å legge til rette for gode pedagogiske prosesser for barn.
Gode pedagogiske prosesser innebærer blant annet det å kunne legge til rette for lek og intelligente situasjoner, samt sikre progresjon og utvikling på en måte som ivaretar barns rett til medvirkning. 

Lang og bred erfaring fra barnehagefeltet✔️

Jeg har vært barnehagelærer siden 2003, men har jobbet i barnehage i flere år før det.

Jeg har erfaring fra de fleste roller i barnehage: Assistent, barn med spesielle behov, pedagogisk leder og styrer. Jeg har mest erfaring som pedagogisk leder. 

I de siste årene har jeg hatt rollen som ressurspedagog for pedagogisk dokumentasjon i min hjemkommune.

Jeg har erfaring fra både private og kommunale barnehager.

Jeg har også tidligere hatt egen bedrift med alt ansvar det innebærer. Markedsføring, økonomi, drift, opplæring og personalansvar er noen av områdene jeg har erfaring med.

Formell utdanning✔️
 • DMMH 2003: Bachelor som barnehagelærer 
 • Videreutdanning:
  DMMH
  - Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (PAPS1)
 • NTNU:
  - Organisasjon og endring
  - Strategi og ledelse
  - Digitalisering og digital transformasjon
  - Økonomi og verdiskaping
  - Strategi og teknologiledelse
  - Veiledning og coaching
  - Relasjonell ledelse og teamutvikling
  - Selvoppfatning og motivasjon i ledelse

Jeg elsker å være i vekst og utvikling. Jeg leser kontinuerlig bøker, artikler, podkaster og foredrag om ledelse og organisasjonsutvikling. Jeg skriver for tiden masteroppgave om barnehagen som lærende organisasjon, og hvordan ledere kan fremme læring i personalmøter.

Jeg tror vi kan forandre verden 🌍

Jeg tror vi kan endre verden ved å gi barna den beste starten på livet. Jeg tror at barnehagen kan legge grunnlaget for at barna kan bli i stand til å løse verdens utfordringer. 

Jorda trenger mennesker som er:
 • Nysgjerrig og utforskende (de er det naturlig fra fødselen også - men blir dessverre ofte fratatt)
 • Kreativ og skapende (For det gode liv, samt at vi trenger oppfinnelser som kan redde jorda)
 • Gode til å samarbeide om å løse oppgaver
 • Rettferdige - Deler goder
 • Respektfylt syn på alt liv og planeten for øvrig
 • Som ikke er fordomsfulle, men ser på forskjeller og ulikhet som en styrke