Motivasjon ledelse refleksjon May 19, 2023

Hva er det som driver deg til å stå opp tidlig for å gå på jobb?

Nå skal du få høre en historie: Er du en av de som tar kurs hos meg, har du...

Les mer...
Å samtale med barn i gruppe barnegruppe pedagogisk ledelse refleksjon samtale Mar 15, 2022

Barn har rett til å ytre sine meninger og følelser i barnehagen. Når vi legger til rette for det, er det med på å ta barns rett til medvirkning på alvor. Det...

Les mer...
Refleksjon er barnehagens gull barnehage pedagogisk dokumentasjon pedagogisk ledelse refleksjon Oct 19, 2021

Barnehagefolk er gode på å snakke sammen om det som skjer i barnehagen. Men er det da automatisk refleksjon?

Hvilke kriterier ligger til grunn for å kunne kalle samtaler for...

Les mer...