Så hva er pedagogisk dokumentasjon da?

barnehage ledelse pedagogisk dokumentasjon pedagogisk ledelse Apr 03, 2022

Før trodde jeg at pedagogisk dokumentasjon var å henge opp et bilde fra praksis og knytte sitater fra rammeplanen til bildet. Nå vet jeg mer enn det. Men jammen er det kronglete å beskrive kort og presist hva det er for noe.
Pedagogisk dokumentasjon inneholder mange elementer som er viktige biter i  helheten i pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte.

Hvordan man observerer og dokumenterer har stor betydning for utbytte av refleksjonen i etterkant. Personalet må være i stand til å vite hva man skal se etter, og hvordan man gjør det i praksis. Hvem dokumenterer? Hva skal dokumenteres? Og hvordan gjør man det på en pedagogisk måte? Personalet må også forstå når det er forsvarlig å dokumentere, og når det ikke er det. 

Det må være gode strategier i barnehagen for hvordan man kan reflektere sammen på en måte der alle deltar. Det å reflektere sammen kan være utfordrende på mange vis og det er mange forhold som påvirker kvaliteten på refleksjonen. Som for eksempel: Hvordan er kulturen i barnehagen? Har alle forståelse for hva refleksjon er? Blir det dårlig stemning om man ikke har samme mening? Eller nikker alle og er enige i det de sterkeste røstende sier? Her trengs det gode ledere som kan å lede prosesser. Ved manglende kunnskap er det en sjanse for at barnehagen kanskje ikke blir den lærende organisasjonen som den er ment til å være (Rammeplan for barnehager KD-17).

Å jobbe med pedagogisk dokumentasjon handler også om å legge til rette for at lekemiljøet i barnehagen inneholder muligheter for at undring og intelligente situasjoner kan oppstå. 

Et eksempel kan være at når barna har geometriske figurer som lekemateriell er sjansen stor for at de finner ut at to trekanter kan bli en firkant, eller at to halvsirkler kan bli en hel sirkel. Når barna oppdager dette selv, produserer de og eier de sin egen kunnskap. Ved tradisjonell læring skal barna gjerne sitte stille, og høre på at en voksen forteller de dette. Kanskje ved å vise det på en flate (bok, tavle eller andre todimensjonale flater). 

I pedagogisk dokumentasjon vektlegges barnets initiativ på alle områder. Barnet oppfordres til kreativitet der prosessen i seg selv er målet. Det å være kreativ og skapende henger  sammen med barnets rett til medvirkning. Det å uttrykke seg og sette spor etter seg er høyt verdsatt. I mer tradisjonell pedagogikk kan vi ofte se at sluttproduktet er viktigst, og gjør seg synlig i at formingsaktiviteter baseres på at barna skal lage et bestemt produkt. I pedagogisk dokumentasjon ønsker vi at barna skal ha tilgang til et rikt utvalg materiell slik at de kan utfolde seg sanselig og å sette sine spor i verden. 


I pedagogisk dokumentasjon er det en grunnleggende utforskende holdning til alt som skjer i barnehagen, og personalet er hele tiden er på jakt etter utvikling og ny innsikt. Dette fører til at barnehagen er i kontinuerlig utvikling, og blir en såkalt lærende organisasjon.

Elisabeth Waage, 03.04. 2022

 

Få en pdf med eksempel på åpne spørsmål du kan bruke med barn!

Den er gratis, og du kan laste den ned.