Motivasjon

ledelse refleksjon May 19, 2023

Hva er det som driver deg til å stå opp tidlig for å gå på jobb?

Nå skal du få høre en historie: Er du en av de som tar kurs hos meg, har du hørt den før. Ta den bare som en påminnelse:

En filosof gikk forbi et steinbrudd. Der så han tre arbeidere hugge i stein. Han gikk bort til dem å spurte: Hva er det dere gjør?

Den ene svarte: "Det ser du vel! Jeg hugger i stein!"

Den andre svarte: "Jeg tjener penger til livets opphold, jeg har kone og barn og forsørge"

Den tredje svarte: "Jeg bygger en katedral!"

 

Det er 3 ulike perspektiv - på samme jobb.

 

Så, hvem er du i barnehagen?

 • Den som passer barn for at foreldrene får jobbe?
 • Som bare er der for å tjene til livets opphold?
 • Eller er du den som gjør verden bedre? Ved å bidra til at barn blir gode til å samarbeide, empatiske, omsorgsfulle og inkluderende. Til at barn behandler liv og natur med respekt.  Som sikrer at barna går ut i verden -  full av nysgjerrighet og lærelyst? Og sørger for en barndom med gode opplevelser, lek og latter?

 

Hvem tror du trives best på jobb? 

Hvem tror du yter best?

 

"Jeg trenger noen som løfter meg opp" 

 Har jeg hørt ledere i barnehagen si.

Jeg mener det er vårt eget ansvar. Samme hvilken rolle vi har i barnehagen, men spesielt ledere -  Vi må finne ut hva det er som løfter oss opp - å sørge for at vi løfter oss selv hver eneste dag!

Så  - hva er det som motiverer DEG?

Da jeg jobbet i barnehagen, hendte det at jeg nesten svevde hjem fra jobb i gledesrus fordi jeg visste at jeg hadde nailet dagen, eller en bestemt oppgave, 

Det hendte også at jeg gikk hjem fra jobb, og tenkte at jeg er totalt uegnet, og at jeg aldri burde sette min fot i barnehagen mer… Dramaqueen. Jeg vet...šŸ˜…

 

Men når jeg lærte å bruke pedagogisk dokumentasjon så jeg barnehagelivet, og alt rundt meg med nye øyne. Og dette gav meg supermotivasjon!. 

Mitt største råd for å øke motivasjon din for jobben i barnehagen er derfor: 
Lær deg noe nytt, og bli god! Det trenger ikke være så stort. 

 Kanskje kan det være:

 • Forming i leire med barn?
 • Barneyoga?
 • Lage kule tauleker i trær?
 • Lære 3 eventyr utenat som du på en magisk måte kan formidle i ei samlingsstund?
 • Møteledelse?
 • Hvordan ta gode bildedokumentasjoner?

Dette var bare eksempler - Ta utgangspunkt i noe DU liker og trenger.

 

Livet er for kort til å ikke trives på jobb!

Klisje...

Men det er sant!

Sørg for at du legger livet ditt i noe som betyr noe, som gir mening, og gjør at du gleder deg til å gå på jobb!

Ifølge Hackman og Oldham er det 3 psykologiske tilstander som må oppfylles for de ansatte skal yte på høyt nivå og trives på jobb:

 

Tilstand nr. 1:

Å oppleve jobben som meningsfull

Tilstand nr. 2:

Oppleve et ansvar for resultatet av en oppgave

Tilstand nr. 3:

Kunnskap om resultatet av det man gjør

 

Det er verdt å gå dypere ved å stille spørsmål om hver tilstand:

 • Hva kan gjøres for at personalet i barnehagen skal føle jobben som meningsfull?
 • Hvordan kan ansatte oppleve ansvar for resultatet
 • Hvilken tilbakemeldingsrutiner/kultur har vi i vår barnehage?

Men…. hva med penger og lønn da…? 

 

Enig!!!
Det har vi barnehagefolk jammen fortjent mer av! 

Men studier viser faktisk at det ikke er det som først og fremst fremmer mest motivasjon. 

Det er forholdene rundt selve arbeidsoppgavene som fremmer / hemmer motivasjon.

Arbeidsoppgavene som er passelig utfordrende, meningsfylte, interessante og varierte, samt at personalet har kontroll over egen arbeidssituasjon.

 

Derfor spør jeg deg - Hva tenker du kan gjøres rundt selve arbeidsoppgavene i barnehagen?

 

 

Få en pdf med eksempel på åpne spørsmål du kan bruke med barn!

Den er gratis, og du kan laste den ned.