Å samtale med barn i gruppe

barnegruppe pedagogisk ledelse refleksjon samtale Mar 15, 2022

Barn har rett til å ytre sine meninger og følelser i barnehagen. Når vi legger til rette for det, er det med på å ta barns rett til medvirkning på alvor. Det kan skje spontant i løpet av dagen eller ved mer tilrettelagte samtalesekvenser.

Noen ganger har vi behov for å snakke sammen om bestemte tema. Hvordan kan vi samtale med barn i gruppe?

Jeg innrømmer glatt at jeg synes det er utfordrende. Hvordan få alle i barnegruppen delaktige? Hva gjør du når et barn heller vil snakke om helt andre ting? Eller begynner å bli urolige og dermed forstyrrer de andre? Hvordan får vi barn til å lytte til det noen sier? Altså, LYTTE. Ikke bare være stille. Kan man reflektere med barn? Holder det med undring? I følge rammeplanen skal barnehagen stimulere barns undring og evne til å stille spørsmål. Hvordan skjer dette i praksis?

Jeg har jobbet snart 20 år i barnehagen, og det er ikke før i de siste årene at jeg har blitt mer bevisst på dette med samtaler. Jeg har absolutt ikke fasiten på hvordan man gjør det riktig, men her er mine erfaringer som kanskje kan være til hjelp for deg?

Et egnet sted i barnehagen som passer for samtale

Rett og slett. Hvis barna sitter dårlig blir det vanskelig å konsentrere seg om samtale. Hvis de sitter for tett blir det også fort uro. Stedet må være mest mulig skjermet for avbrytelser fra ansatte og andre barn. Det bør være et rolig sted med færrest mulig forstyrrelser. Og hvem har sagt at barna må sitte rett opp og ned på stol? Kanskje kan det være bedre å ligge på gulvet? Kanskje kan gruppa organiseres som et møte? Ved et bord, litt servering (kanskje litt frukt?) Eller skal formen ha en typisk tradisjonell samlingsstund? Det er også av betydning hvilke ord vi velger å kalle seansen. Kanskje kan det hete undringsstund? Eller kanskje barnemøte? Prøv deg frem og finn ut hva som passer din barnegruppe best. 

Barnegruppens størrelse
I barnehagen har vi ikke alltid nok bemanning til å dele i små grupper, selv om vi vet at dette ofte fungerer bedre. Men kanskje må ikke alle barna å være med? Jeg tenker at det kan være bedre at ¼ del av av barnegruppa får en samtalestund av god kvalitet en dag, enn at samtlige barn får delta på et opplegg med dårligere kvalitet. 
 

Hvilke spørsmål vi bruker er av betydning

Stiller du åpne spørsmål får du rikere svar. Du får tak i barnets tanker. Og motsatt. Unngå å bruke spørsmål som barna kan svare ja eller nei på. Trenger du tips og eksempler på åpne spørsmål, kan du laste ned gratis materiale på pedagogiskledelse.no

Noe konkret å samtale rundt

Jeg synes barnelitteratur kan være en ypperlig inngang til gode samtaler. Spesielt om boka har en story som barna kan kjenne seg igjen i. Bilder kan også brukes, og da gjerne i kombinasjon med åpne spørsmål. 

Regler for samtale

Det kan være greit å jobbe med tydelige regler i forhold til hvordan man skal ha det sammen  under gruppesamtalene. Skal barn rekke opp hånda når de skal si noe? Snakke på rundgang? Må alle si noe?  Kan man ha noe i hendene når vi skal snakke sammen? Hva gjør vi når noen snakker? 

Få med flere kolleger hvis det er mulig

Det er veldig nyttig om en av personalet får rollen som observatør. Observatøren kan skrive ned barnas tanker, og observere deg som leder samtalesekvensen. Jeg vet at det kan oppleves litt skummelt og ubehagelig å bli observert, men prøv å se forbi dette, og tenk at du får en gylden mulighet til å bli bedre i jobben din. En observatør kan få med seg mye ekstra informasjon som du som leder samtalen ikke får med deg, noe som kan gi nye perspektiver. 

Hva gjør vi i etterkant av samtalen?  

I følge rammeplanen skal barnehagens innhold og aktiviteter bygges på barnas erfaringer, interesser, synspunkter og initiativ. Barnehagen må altså bruke observasjonene og dokumentasjonen til refleksjon og som grunnlag for videre pedagogisk arbeid. Dette forutsetter at barnehagen er god på refleksjonsarbeid.

Jeg tror at barnehagen har en viktig jobb i det å lære barna å fremme egne synspunkt. Barn må få oppleve at det de sier har en verdi og at de blir tatt på alvor. Samtidig er det like viktig å lære seg å høre hva andre sier, og det å respektere at vi kan ha ulike meninger. Ved å lage gode arenaer og miljøer for samtaler får barna et godt utgangspunkt for å bli empatiske og gode mennesker. 

Lykke til med arbeidet med den gode samtalen ❤

Elisabeth Waage 15.03.2022

 

Få en pdf med eksempel på åpne spørsmål du kan bruke med barn!

Den er gratis, og du kan laste den ned.