5 hindringer for utvikling i barnehagen

barnehage ledelse pedagogisk ledelse Apr 24, 2022

I Rammeplanen står det at hele personalet skal være delaktige i kontinuerlig utvikling av barnehagens innhold. Det er det som ligger i begrepet lærende organisasjon.

Personalet har altså både en plikt til å bidra, samtidig som det også er en rettighet de har gjennom arbeidsmiljøloven

Det er mange faktorer som kan være til hinder for utvikling i barnehagen. Her er 5 av dem:

1. Vi vet ikke hvor vi skal

Har barnehagen en uttalt retning? Kjenner alle ansatte retningen?  Sitter den i ryggmargen, og føler de den i hjertet sitt? Har barnehagen fått nye medarbeidere i den siste tiden etter at retningen er satt?  Hvordan blir det da? 

Tenk deg at du skal kjøre bil uten at du aner hvor du skal. Du blir enten stående stille på flekken, eller du kjører bare rundt på måfå. Først når du vet retningen blir det mulig å navigere til målet. 

 2. Vanskelig å få med alle ansatte

Det er undervurdert hvor komplisert det kan være å utvikle og endre en organisasjon. En ting er at noen lager planer og dokumenter med fine ord. Men det som virkelig betyr noe, er det som skjer i praksis. Personalet må faktisk endre måten å tenke på, og det er ikke gjort over natten. Man må sikre at de som skal gjøre jobben direkte med barna får god og tilstrekkelig opplæring. 

 3. Det er utfordrende å lede prosesser

Ledere må vite hvordan man leder utviklingsprosesser. Og nok en gang, det koker ned til praksis. Hvordan starter man arbeidet, og hvordan følger man opp dette videre?  Hvilke ord bruker man for at alle skal forstå? Hvordan sikrer man at prosessen får best mulig kvalitet? Det er lederens ansvar å tilegne seg kunnskapen som trengs. 

 4. Autopiloten

Når vi har jobbet i barnehagen en stund, så gjør vi ofte ting på autopilot. Vi bare gjør som vi pleier, uten å tenke oss om. Hva kan skje hvis vi ser med helt nye øyne på for eksempel  påkledningssituasjonen?  Dagsrytmen?  Måten vi er sammen i møter på? Det er vanskelig å se på vår egen praksis med nye øyne, men det er straks litt enklere når du er bevisst på det.
Et tips er å bruke nyansatte eller studenter for å hjelpe oss å se på nytt på etablerte arbeidsmåter. Men da må vi tåle at de stiller utfordrende spørsmål eller kommenterer praksisen vår.

5. Tid

Vi barnehagefolk er konstant i tidsklemma. Vi ønsker oss alltid mer tid. Uansett, vi har stort sett 10 timer (åpningstid) hver eneste dag. Og vi får alltid en ny dag i måra, med blanke ark og fargestifter tel. Tenk om en tryllefe hadde gitt oss en ekstra time hver dag… Hva hadde du fylt den timen med? Hadde den vært til gode for barna? Er det mulig å se med nye øyne på alt fra organisering og innhold? Hva kan gjøres innenfor rammene vi allerede har? Har vi tidstyver? Kan noen av de elimineres?

 

Her var altså 5 (det finnes mange flere) hindringer til utvikling. Hvis du ikke vet hvor du skal begynne, eller vet hvordan du kan overkomme hindringene selv, så finn noen som kan hjelpe deg. Vær forberedt på at det vil dukke opp utfordringer underveis, og at det nok vil ta lengre tid enn du tror. Det er bare sånn det er. Ikke vær redd for å gjøre feil! Feil er tegn på at dere er i bevegelse, og fører bare til erfaringer dere kan lære av.  Lykke til med jobben, og husk at du har verdens viktigste yrke❤️

Elisabeth Waage, 23.04.2022

Få en pdf med eksempel på åpne spørsmål du kan bruke med barn!

Den er gratis, og du kan laste den ned.