“Vennebussen” hjelper og støtter deg under barnesamtalen!

 

Barn har lovfestet rett til å si sin mening og til å uttale seg om forhold som angår deres egen hverdag.

I barnesamtalene har du en unik mulighet til å finne ut hvordan barnet har det i barnehagen. Samtalen kan dreie seg om relasjoner mellom barna og relasjoner til personalet. Hvem liker barnet å leke med? Hva liker de å leke? Får de nok tid til å leke? Det er også fint om barnet kan si noe om hvordan de har det hjemme.

Her får du Vennebussen gratis til utklipp, samt en liten veiledning på hvordan jeg benytter den.