Jeg vet at refleksjon kan være utfordrende i personalgruppa!

Barnehagefolk er gode på å snakke sammen om det som skjer i barnehagen. Men er det da automatisk refleksjon?

Hvilke kriterier ligger til grunn for å kunne kalle samtaler for refleksjon?
Refleksjon er selve diamanten i pedagogisk arbeid. Rosinen i den pedagogiske pølsa. Refleksjon er å gi og få. Refleksjon gjør deg og dine kolleger til klokere og antagelig til mer ydmyke mennesker. Refleksjon gjør at du utvider synet på barn, samtidig som du selv og kollegaene dine blir faglig sterkere. Refleksjon gjør deg til bidragsyter i utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
Refleksjon er selve diamanten i pedagogisk arbeid. Rosinen i den pedagogiske pølsa.

Her får du 8 kjøreregler for kollegial refleksjon som kanskje kan være til hjelp på veien.

Du får en pdf som du kan laste ned, og ta med på personalmøtet. Det er gratis!