Still gode spørsmål, og få gode svar!

Åpne spørsmål er det motsatte av lukkede spørsmål. Lukkede spørsmål har ofte et svar. Som ja eller nei, eller et riktig svar.


I pedagogisk dokumentasjon jobber vi i hovedsak med prosesser, ikke fasiter.
Vi tilstreber å finne ut hva barna selv tenker, reflektere og resonnere sammen med de. Vi kan hjelpe barn med å sette ord på det de tenker, og med å formulere spørsmål. 
Hvis vi stiller mest lukkede spørsmål, blir barnet satt i en situasjon der de må svare riktig eller galt. Et viktig poeng er at barna skal finne sine egne sannheter, og ikke bare reprodusere andres kunnskap.


Prøv å gå dypere med barnet på hvert spørsmål. Men pass på at du ikke blir for masete. Det er en treningssak :)

Få en pdf med eksempel på åpne spørsmål du kan bruke med barn!

Den er gratis, og du kan laste den ned.