Få verktøyene du trenger for å lede engasjerende prosesser - gjennom GRATIS foredrag!

Torsdag 30. november kl 19:00 - 20:15

Ja takk! Meld meg på!

00

DAGER

00

TIMER

00

MIN

00

SEK

1. Hva er en lærende barnehage?

Vi rydder opp i typiske misforståelser. Etter foredraget er du ikke lengre i tvil om hva lærende organisasjon er.  Du får kunnskap om hvordan du fremmer vekst og utvikling hos personalet og barnehagen som organisasjon.

2. Å lede et lærende personalmøte

I en lærende barnehage er møtene med personalet viktig. I foredraget får du vilte hva et lærende personalmøte bør inneholde, og hvordan du rent praktisk kan lede det.

3. Elementene i pedagogisk dokumentasjon

Pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte og rammeplanens intensjoner er egentlig bare to sider av samme sak. Etter foredraget vet du hvordan elementene henger sammen, og  hva dette innebærer i praksis.

Hei!

Jeg heter Elisabeth, og jeg hjelper barnehager fra hele Norge med å bli lærende - gjennom pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte.

Barnehagen skal være i kontinuerlig vekst og utvikling gjennom å være en lærende organisasjon. Dette er et krav i rammeplanen, og slik vi blir en levende og dynamisk pedagogisk virksomhet. Det handler om å skape et læringsmiljø hvor både barna og personalet kontinuerlig utvikler seg og lærer sammen.

Siden begrepet lærende organisasjon ikke er tydeliggjort i rammeplanen, er det mange som misforstår begrepet.

I dette foredraget gjør jeg rede for begrepet, og gir deg innsikt og verktøy som er enkle å forstå og sette i verk.  Jeg snakker et enkelt og prakisnært språk , og deler strategier du kan bruke allerede ved neste personalmøte.

Klikk under for å melde deg på – det er helt gratis!

Ja takk! Jeg vil bli med på foredraget!