✨Kickstart✨

planleggingsdagen eller personalmøtet med digitalt kurs!

 1. Gi det fysiske miljøet et løft!

Personalet blir i stand til å lage utforskende og inkluderende lekemiljø med muligheter for at intelligente situasjoner kan oppstå.

2. Hev den faglige standarden for HELE personalet

Rammeplanen krever mer enn den tradisjonelle måten å gjøre ting på. Etter kurset har personalet fått innblikk i pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte, og fått masse eksempler fra praksis.

3. Refleksjon - veien til utvikling og ny læring

Refleksjon er barnehagens gull! Men er det alltid refleksjon bare fordi vi snakker sammen? I kurset får personalet reflektere sammen om viktige spørsmål. Personalet får kunnskap om hvordan refleksjon kan løfte oss til et høyere nivå. Kurset inneholder også en enkel metode for refleksjon. 

Kabelvågmarka Barnehage

Elisabeth viste oss på en fin og enkel måte forskjellen på det vi har drevet med i årevis og hvordan vi med enkle grep kunne gjøre gjøre ting mye bedre for ungene. Vi er midt i ett utviklingsarbeid (REKOM) hvor satsningsområdet er de voksnes rolle i barns lek både ute og inne, vi kom mange steg fremover etter kurset.
I tillegg passet det for alle i personalgruppa.

Det hun viste med å blande tradisjonelle leker og udefinerbart materiale var heilt fantastisk. Personalet klarte ikke å vente med å utføre endringen, de satte i gang samme dag.
Vi var kjempefornøyd med å ha kurset på planleggingsdagen! 
- Styrer Inger Karine N Sortland

Forhåndsinnspilte undervisningsfilmer

Oppgaver til refleksjon 

Arbeidshefte medfølger

Pris: Kun kr 3 125,-

(ink. mva.)

Prisen gjelder per barnehage - uavhengig av antall ansatte i barnehagen

Gå til bestilling av kurs

Hestehoven Gårdsbarnehage

Kurset vi hadde på planleggingsdagen ga oss bedre forståelse og praktisk tilnærming til en mer utforskende og reflekterende barnehagehverdag, med fokus på hvordan vi kan skape et enda mer spennende og stimulerende lekemiljø for barna i Hestehoven.
Vi fikk også en bedre forståelse av refleksjonsarbeid og hvordan dette kan berike vår pedagogiske praksis.
Både jeg og resten av personalet er veldig godt fornøyd med kurset.

Styrer Margareth Klimek - Hestehoven Gårdbarnehage

 
- Styrer Margareth Klimek