Pedagogisk dokumentasjon i praksis!

Bli en lærende barnehage i tråd med rammeplanen

PÅMELDING INNEN 15. DESEMBER

 

Nytt år - ny sjanse!

Et nytt år ligger blankt og ubrukt foran deg - klar til å fargelegges av små og store mennesker. Masse lek, latter og glede! 

Nysgjerrige barn og voksne undersøker og undrer seg sammen, og fører til spennende prosjekter du er stolt av. Barns rett til medvirkning gjennomsyrer alt dere gjør!

Både du og resten av personalet er engasjerte og gleder seg til å gå på jobb. Dere utfordrer hverandre faglig, og sammen tar dere kloke valg for veien videre.


Janei... hadde det bare vært så enkelt...

Pedagogisk dokumentasjon og lærende organisasjon kan oppleves svevende å forholde seg til. Det kan være utfordrende å få dette ned til det eneste som betyr noe - nemlig ned til praksis!


Det er krevende å være leder i barnehagen. Det er utfordrende å drive utviklingsarbeid når personalet har så ulik bakgrunn.
Utviklingsarbeid blir fort til fine ord i planer, og lett skraping i overflata i forhold til nye måter å gjøre ting på.

Det hjelper lite at DU er god. Det hjelper bare bittelitt at dere er flere gode enkeltpersoner. Fordi det ER tungt å få med hele personalet til å endre arbeidsmåte i praksis!


For å bli en glitrende god barnehage i tråd med rammeplanen -  må samtlige ansatte være gode!

Kvalitet i barnehagen skal ikke være avhengig av hvem som er på jobb.

Dette kurset hjelper deg som leder å lykkes i å utvikle en barnehage du kan være stolt av❤️

For dette er mulig! 

Og det på bare ett barnehageår*:

 

Lær pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte!  Og bruk det til å jobbe med alle prosjekter som feks inkludering, lek, språk osv.

 • Dere får en god læringskultur. Personalet får et felles språk, og dermet felles forståelse for det pedagogiske arbeidet.
 • Hver og enkelt blir i stand til å lage spennende prosjekter med utgangspunkt i barnas interesser.
 • Barnas stemme vil gjennomsyre barnehagehverdagen i forhold til innhold, arbeidsmåter, planlegging og vurdering, som en naturlig del av hverdagen.
 • Hele personalet blir gode på å observere og dokumentere. Alle er med i refleksjonsarbeid og tar kloke vurderinger for videre arbeid.
 • Personalet jobber på en måte som sikrer progresjon - for alle barn.
 • Personalet blir gode til å legge til rette for utforskende leke - og læringsprosesser for barn - i tråd med nyere hjerneforskning.
 • Ledere får ny kunnskap og konkrete metoder for å lede utviklingsarbeid, og utforme nyttige planer som eksempelvis en levende årsplan.

 

*Merk - dette innebærer at du og resten av personalet gjør jobben, og følger opplegget. Etter året har dere kunnskap og en god del erfaring i å jobbe på denne måten. Endring krever trening og utholdenhet. Etter året vil dere nok fortsatt være vaklende og sårbare i forhold til å gå tilbake til de gamle arbeidsmetodene, men læringene fra denne kompetansepakken gjør at dere har de aller beste forutsetningene for å lykkes

 

"For oss ble dette en skikkelig vitamininnsprøytning!"

Ansatte var veldig stolte i etterkant, og det var veldig bra og lærerikt for meg også"

Styrer Heather Ahlers i Solvangen Barnehage

 

Hjertelig
velkommen til

Pedagogisk dokumentasjon i praksis!

 

Kurset som hjelper barnehager med å bli en LÆRENDE ORGANISASJON i tråd med rammeplanen!

 

 

Steg for steg - læring i etapper

Tenk på kurset som et fjell som skal bestiges.

Vi starter med det mest grunnleggende, og går turen oppover fjellet i 8 etapper. Hver etappe har et nytt tema med ferdigheter som kreves for å kunne jobbe med pedagogisk dokumentasjon i praksis. Personalet lærer å knytte sammen ferdighetene i økende grad etter hvert som de bestiger "læringsfjellet".

 • En etappe inneholder undervisningsfilm, refleksjonsoppgaver, og praktiske oppgaver. Oppgavene skal gjennomføres på møtene og mellom møtene.
 • Perfekt å bruke på et personalmøte/planleggingsdag. Hver etappe tar fra 45 minutter til 2 timer å gjennomføre
 • Kurset er lagt opp til at hele personalgruppen skal lære sammen
 • De som er forhindret til å delta på møtet, kan se filmen hjemme eller på et senere tidspunkt. Alle ansatte får tilgang til å se filmene så mange ganger de vil.
 • Dere får så masse hjelp fra meg som dere vil ha! 
 

Observasjon

Her får personalet lære to konkrete observasjonsmetoder, samt få et innblikk i etiske dilemmaer man kan havne i underveis.

Dokumentasjon

Her lærer personalet flere måter å dokumentere på som er godt egnet i pedagogisk arbeid. 

Refleksjon

Er det nødvendigvis refleksjon når vi snakker sammen? Her får personalet blant annet lære hvordan vi kan reflektere på flere nivåer.

Det fysiske miljøet

Denne omhandler rommet som den 3. pedagog, og hvordan vi legger til rette det fysiske miljøet slik at intelligente situasjoner kan oppstå.

Utforskende holdning og væremåte

Pedagogisk dokumentasjon som måte å arbeide på, tilstreber en utviklende tankegang i alle prosesser i barnehagen.

Prosjektarbeid

Her får du lære forskjellen på tema og prosjekt og hvordan du legger opp dette med barna før- under og etter prosessen.

Barns rett til medvirkning

Denne etappen omhandler lovverk, "barnets beste", perspektiver på lek, verdidebatter organisering og medvirkning.

Kollegiale prosesser

Denne etappen handler om hvordan personalet kan arbeide for å sikre gode prosesser. Refleksjonsarbeid og lærende organisasjon.

Planarbeid

Når man arbeider med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmåte vil man oppdage at de gamle planene ikke lenger passer. Denne etappen tar for seg planer som vil støtte det pedagogiske arbeidet i din barnehage fremover. 

"Vi vil takke for en utrolig fin og lærerik kursportal!

Dette var en utrolig fin måte å jobbe på! Det er veldig lett å forstå, det er fint med oppgavene mellom etappene, og det å jobbe sammen som en hel gruppe!

Hos oss har det ført til bedre forståelse i hele ansatt-gruppa og det har bidratt til bevissthet rundt pedagogisk dokumentasjon!"

 Pedagogisk leder Vanja Rønningen i Tjura Barnehage

Jeg heter Elisabeth, og jeg vil lose deg og barnehagen din trygt gjennom kurset

Jeg har jobbet i barnehage i  20 år. For noen år siden lærte jeg en måte å jobbe på som endret mitt syn på det å jobbe i barnehage. Jeg lærte pedagogisk dokumentasjon - som arbeidsmåte! 

Etter at jeg lærte dette endret alt seg...

Jeg fikk rett og slett et nytt syn på det å arbeide i barnehage. Jobben som pedagogisk leder føltes mer viktig og meningsfylt enn noen gang.  I tillegg så jeg at denne arbeidsmåten utviklet meg og kollegaene mine på en helt annen måte enn før:

Vi ble en LÆRENDE BARNEHAGE - I tråd med rammeplanen.

Denne prosjektbaserte arbeidsmåten førte til at jeg lærte like mye som barna gjorde - ja kanskje mer!

Litt om min bakgrunn:

Jeg har erfaring fra både kommunale og private barnehager, og hatt ulike roller i barnehagen. Jeg har jobbet som assistent, på barn med særskilte behov, som styrer og pedagogisk leder. Jeg har mest erfaring som pedagogisk leder, og i de siste årene som ressurspedagog for pedagogisk dokumentasjon i tillegg.

Formell utdanning

 • Barnehagelærer (DMMH)
 • Videreutdanning i pedagogisk arbeid på småskoletrinnet (DMMH).
 • Videreutdanning i organisasjon og ledelse på NTNU. Fagene omhandler endringsledelse, strategi, verdiskaping, digitalisering, innovasjon og teknologiledelse, relasjonell ledelse, teamutvikling, coaching og veiledning og Selvoppfatning og motivasjon i ledelse. 
  For tiden skriver jeg mastergradsoppgave om lederrollen i barnehagen som lærende organisasjon.

Jeg tror at det er gjennom barna vi kan endre verden, og jeg brenner for utvikling og læring og for både små og store i barnehagen❤️

"Jeg syns kurset er bra og viktig!

Det får med seg alle til å forstå viktigheten av jobben vi gjør. Kurset er både samlende og gøy.
Oppgavene underveis var engasjerende.
Jeg som styrer syns kurset var enkelt, lærerikt og det passer for alle"

Styrer Runa Kjensli i Ellingstad Barnehage

Jeg har hørt det jeg trenger å høre.

Jeg ønsker å bestille kurset nå

For alle ansatte i barnehagen

Uavhengig av utdanning og hvor lenge man har jobbet i barnehagen

Et faglig kurs som alle forstår

Formuleringer som er enkle å forstå. Faguttrykk blir grundig forklart

Masse eksempler fra praksis

All teori blir forklart med gjennkjennelige eksempler fra praksis.

Perfekt til bruk på møter

Personalmøter og deler av planleggingsdager. Personalet gjør oppgaver sammen og hver for seg, på møtene og mellom bolkene.

Gjennomfør på et barnehageår

Kurset er lagt opp til at barnehagen kan  gjennomføre det på et barnehageår. Det forutsetter at dere er villige til å gjøre jobben.

Få hjelp av kursholder - Ved behov

 Dere bestemmer selv hvor mye hjelp og veiledning dere vil ha. Mens noen barnehager klarer seg veldig fint selv, vil andre synes det er betryggende med tettere oppfølging og veiledning.

Pedagogisk dokumentasjon for å innfri Rammeplan for barnehagen (KD-17)

Barnehagen skal være en lærende organisasjon, og rammeplanen skisserer denne måten å jobbe på. 

Les mer

Tilbakemeldinger fra barnehager som er med: 

"Vi er veldig fornøyde og gleder oss til fortsettelsen"
Styrer

"Takk for et flott, inspirerende og viktig kurs - Vi gleder oss til veien videre"
Styrer

"Allerede etter første filmen var det en engasjert personalgruppe som syntes at dette var informativt, og forståelig"
Styrer

Vil sende deg ei stor TAKK for eit flott, inspirerande og viktig kurs – me gler oss til vegen vidare i arbeidet!
Styrer

 

"Det går veldig bra med oss nå"
Styrer

" Alle personalmøter blir brukt til dette fantastiske programmet. som gjør at vi får en felles forståelse og pedagogisk plattform. Vi diskuterer og reflekterer, og sammen gnistrer våre hjerner. Vi tror at vi i framtiden kommer vi til å lage enda flere spennende prosjekter sammen med barna."
Styrer

Er kurset riktig for deg og din barnehage?

Dette kurset er for ansatte i barnehagen som:

 • Jobber etter tradisjonell pedagogikk, men ønsker en mer utforskende og reflekterende måte å jobbe på.
 • Som ser på endring av arbeidsmåte som en satsing til varig endring - ikke som et blaff av et prosjekt for en periode
 • Har en positiv holdning til læring.
 • Er villig til å følge oppskriften for læring som dette kurset skisserer (Ikke hopper over noe, og som tar det i riktig rekkefølge).
 • Som forstår at endring og utvikling kan være utfordrende til tider. Som er villige til å streve, feile og prøve på nytt igjen. 

Dette kurset er ikke for barnehager som:

 • Alltid har gode unnskyldninger for hvorfor ting ikke blir gjort
 • Har en styrer som ikke vil involvere seg i prosessen

Slik fungerer det

 • ✅Enkel kursportal

  Kursportalen er enkel og oversiktlig å forholde seg til. Hele personalet har tilgang på mobil, nettbrett, PC og MAC.
 • ✅8 steg til læring

  Det slippes en ny etappe (modul) hver 1. i hver måned.  Barnehagen tar ca. etappe i måneden. 
  Etappene gjennomføres med hele personalet på møter på feks deler av planleggingsdag og personalmøter Personalet kan i tillegg se etappene på egenhånd, så mye de vil og trenger.
 • ✅Gjennomføring

  Beregn ett år på å gjennomføre hele opplegget.
 • ✅Ubegrenset med hjelp og veiledning

  Dere får så mye hjelp av meg som dere trenger! Jeg vil sikre at det går bra med dere, men barnehagen bestemmer selv hvor tett oppfølging det skal være.  
 • ✅Kombiner med utviklingsarbeid

  Kan med fordel benyttes sammen med allerede pågående prosjekter (Feks i regi REKOM/ReKomp)

  MERK:

  Barnehagen betaler for hver ansatt barnehagen, og oppgir antall ansatte ved bestilling. Det er ikke anledning til å melde på deler av ansatte, enkelte avdelinger.

  Dette fordi kurset ikke er nok et prosjekt dere skal ha for en periode, men en satsning som er ment til å vare❤️

 

Og prisen..?

Tenk på hva det koster å sende alle på kurs i forhold til kursavgift, lunsj, transport, overnatting (?), vikarer...

Prisen er per ansatt - For et helt år (Januar 2024 - januar 2025)!

Kr 2 599,-

 

 • Ferdig planlagt opplegg for bruk til møter (du trenger derfor ikke mer tid til planlegging eller plantid. Bare sørg for å sette av tilmålt tid som står oppgitt under hver etappe i kursportalen)
 • Ferdig innspilte undervisningsfilmer
 • Ubegrenset og "skreddersydd" hjelp fra Elisabeth
 • Et kurs som passer for alle ansatte i barnehagen
 • Et kurs som alle forstår
 • Masse eksempler fra praksis
 • Perfekt til bruk på møter
 • Alle ansatte har tilgang til kurset døgnet rundt - PC, MAC, nettbrett og mobil
 • Pause - spole tilbake - se kurset så mange ganger du vil
 • Gjennomfør og få resultater -  på ett barnehageår! 

 

Betaling skjer via faktura. Betal hele summen - eller delbetaling.

PÅMELDING INNEN 15. DESEMBER

Bestill kurset her

BONUS 1.
 YOGA for barn!

Alle som bestiller kurset får i tillegg med et minikurs i yoga for barn!
Dette er en ferdig innspilt film med leksjoner som dere  kan gjøre sammen med yogalærer Merethe Grønbech. Eller - personalet kan se filmen, lære øvelsene og lede samlingen med barna selv.
Passer perfekt til hvilestund og samlingsstund, men også ellers når barna trenger å roe litt ned.

BONUS 2.
 Motivasjon i endringsprosesser

Denne bonusen kan være til hjelp for deg som leder. Filmen tar opp tema som lederens tankesett, hvordan du kan presentere utviklingsarbeid for dine ansatte samt viktigheten av en kultur preget av psykologisk trygghet.

BONUS 3.
EFFEKTIVE REFERAT

Med møter kommer skriving av referat. Det er også en av oppgavene som tar litt av din tid, men slik trenger det ikke å være. 

Lær hvordan du kan gjøre referatjobben raskt og effektivt - samtidig som du sikrer fremdrift og utvikling.

Men hva om kurset ikke passer for oss likevel?

Null risiko! Hvis barnehagen opplever at  kurset ikke passer likevel: Send e-post til Pedagogisk Ledelse med avbestilling innen torsdag 15. februar, så refunderer vi HELE innbetalt beløp. 

Ved spesielle grunner kan kurset settes på pause i en periode.

Man kan jo tenke at...

Synes filmene og opplegget er veldig bra. Dette er noe alle forstår! 

 

Genialt opplegg!

 

Formidlingsevnen din er veldig bra!

 

Det er så bra at du bruker masse eksempler fra praksis! 

Jeg tror dette kurset vil hjelpe min barnehage

Jeg ønsker å bestille kurset nå

Flere spørsmål om kurset?

Send meg gjerne en e-post: [email protected]